Send to friend | Print
Politics
27.09.2011

The United States Increases Funding for Local Government, Rule of Law, Law Enforcement, and Criminal Justice Initiatives

The United States Increases Funding for Local Government, Rule of Law, Law Enforcement, and Criminal Justice Initiatives

Today, U.S. Ambassador William H. Moser and Moldovan Prime Minister Vlad Filat signed amendments to previous assistance agreements to provide Moldova with an additional $4 million for activities within the Local Government, Rule of Law, Law Enforcement, and Criminal Justice programs.
 
Additional Rule of Law funding in the amount of $360,000 will further strengthen Moldova’s judiciary to continue the automation of the judicial process, build institutional capacity, and improve anti-trafficking activities. 
 
An additional $1.8 million in funding for Local Government will improve the capacity of local administrations to plan for and provide municipal services. Of particular note, approximately $500,000 of these funds will be directed to local Moldovan NGOs to implement projects to improve access to clean drinking water.

Also, an additional $1.7 million in funding for the Law Enforcement and Criminal Justice programs will support police and criminal justice reform, and enhance anti-trafficking initiatives.

The U.S. Agency for International Development, in conjunction with the Government of Moldova and domestic and international partners, will coordinate the implementation of the Rule of Law and Local Government Agreement activities. The International Narcotics and Law Enforcement Administration of the U.S. State Department will manage the Law Enforcement and Criminal Justice Agreement activities.

###
Statele Unite măresc finanţarea pentru iniţiativele în domeniul autorităţilor
publice locale, statului de drept, aplicării legii şi justiţiei penale

Astăzi Ambasadorul Statelor Unite William H. Moser şi Prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat au semnat modificările la acordurile de asistenţă anterioare cu scopul de a oferi Moldovei suplimentar 4 milioane dolari pentru activităţile din cadrul programelor în domeniul Autorităţilor Publice Locale, Statului de Drept, Aplicării Legii şi Justiţiei Penale.

Finanţarea adiţională în valoare de 360 000 dolari a programului în domeniul Statului de Drept va consolida în continuare sistemul judecătoresc din Moldova ca acesta să continue automatizarea procedurilor judiciare, dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi îmbunătăţirea activităţilor anti-trafic.

Finanţarea adiţională în valoare de 1,8 milioane dolari a programului în domeniul Autorităţilor Publice Locale va îmbunătăţi capacitatea administraţiilor locale de a planifica şi presta servicii municipale.  În special, aproximativ 500 000 dolari din aceste fonduri vor fi direcţionate către ONG-urile locale din Moldova pentru implementarea proiectelor de îmbunătăţire a accesului la apă potabilă curată.

De asemenea, finanţarea adiţională în valoare de 1,7 milioane dolari a programelor în domeniul Aplicării Legii şi Justiţiei Penale va susţine reforma poliţiei şi justiţiei penale şi va consolida iniţiativele anti-trafic.

Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova şi partenerii locali şi internaţionali, va coordona punerea în aplicare a activităţilor Acordurilor în domeniul Statului de Drept şi Autorităţilor Publice Locale.  Biroul pentru Afaceri Juridice şi Combaterea Traficului de Droguri din cadrul Departamentului de Stat american va gestiona activităţile în domeniul Aplicării Legii şi Justiţiei Penale.

tags:

Comments (1)

 

Up